O nás

Jsme společenství křesťanů, kteří se snaží následovat vzor našeho Pána Ježíš Krista. K bohoslužbám se scházíme každý týden v sobotu. Začínáme v 9 hodin, v první části naší bohoslužby se věnujeme studiu Bible, ve druhé části je kázáno biblické poselství.

Historie našeho sboru ve Vamberku se začala psát již kolem roku 1930, kdy sbor tvořila malá skupinka věřících. V současné době do našeho společenství patří bezmála 40 pokřtěných členů plus děti.
03
Snažíme se podporovat svými dary a službou adventistickou humanitární organizaci ADRA.

Klub Pathfinder (ten který hledá a nachází cestu) je klubem pro děti, scházíme se jednou týdně k oddílové činnosti a to ve čtvrtek od 16h. Náš oddíl zatím čítá 7 dětí ve věku od 6 do 13 let, ještě máme volná místa. O prázdninách se chystáme na týdenní letní tábor.

Hledáme možnosti, jak být užiteční i ve svém okolí.