Pathfinder

Místní Oddíl 110 Ještěrky – Vamberk

banner1

 

Vedoucí:

Vítězslav Chán
tel: 739345663

Schůzky:
každý čtvrtek od 16h
Vamberk, Pekelská 71

 

Kdo je to Pathfinder?

Jestli také patříš mezi lidi, kteří se nespokojí s frázemi a tradičními odpověďmi, pak jsi vlastně pathfinder, tedy ten, kdo se vydává po nevyšlapaných stezkách přírody, myšlení, vědění, víry.

Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní a zodpovědný život vůči sobě i světu.

Cílem sdružení je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.

To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních nebo oblastních srazů a letních táborů nebo mezinárodních camporee. Věnujeme se také výchově a vzdělávání kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Naše aktivity jsou určené pro registrované členy, ale i pro neorganizované děti a mládež. Součástí našeho působení je také zřetelný postoj k alkoholu a drogám.

Kdo je to Pathfinder?

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník

… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

www.pathfinder.cz

Schůzky září

Vločička 2014

Oddílová činnost Ještěrky

Schůzky Pathfinderu